Team Up


Teamwork makes the dream work! 

Ik ben er van overtuigd dat we als mens 

meer geluk kunnen bereiken,  

we meer energie voor ons werk kunnen hebben,

we efficiënter en productiever zijn als team en

we samenwerken aan een duurzamere maatschappij.

Als team het beste kunnen functioneren?

Als team kiezen voor een nieuwe structuur, processen en werkwijzen op basis van eigen kernwaarden.

De traditionele kantoorbaan heeft ruimte gemaakt voor de flexibele werkplek. De één zit thuis, de ander in een co-work, bij een klant of wel gewoon "lekker" op kantoor! Maar hoe ga je nu als team samen te werk?


Hoe weet je elkaar te vinden, ben je op de hoogte wat er speelt en weet je als team samen te werken, productief te zijn en als het kan ook nog een beetje efficiënt?

In deze workshop kijken we naar wat er nodig is om als team optimaal te kunnen functioneren.

Team Up

Workshop

Insipiratie opdoen, leren van elkaar en plannen maken voor het team

Vastlegging

Na afloop een naslagwerk met besproken plannen en actiepunten om mee aan de slag te gaan.
Teamleden die thuis (of op locatie) willen werken. Of er wordt al veelvuldig buiten kantoor gewerkt en ondanks dat het op zich wel gaat bekruipt er toch een gevoel van gemis aan overzicht. 

Het flexibele werken, iets wat tegenwoordig snel te organiseren is, maar wat aandacht en betrokkenheid vraagt om goed te implementeren.  Het vraagt immers wel wat. Eigen verantwoordelijk van de medewerker, verbinding als team tot aan leidinggevende

Aan de hand van mijn 4 pijlers en enkele lean methodes kijken naar wat het team nodig heeft

VALUE

Wat is de waarde van de organisatie, welke missie heeft het, wat voor impact wil het bedrijf maken? Zorg dat deze missie leeft binnen het team.

En voor jou als teamlid, waar hecht jij waarde aan, wat is voor jou belangrijk? Is dat je gezin, sport, reizen, etc?


FLOW

Op basis van deze waarden ga kijken wat er in het huidige werkproces hier niet aan bijdraagt. Wat werk er niet? Om vervolgens te kijken naar wat er wel kan werken. Door je werkprocessen op deze manier op elkaar af te stemmen ontstaat er flow.


WoW

Way of Working, niet geheel nieuw concept maar wel belangrijk. Maak afspraken over hoe je wilt dat er samengewerkt wordt. Hoe gedragen we ons in meetings, hoe werken we samen online, offline? Bedenk met elkaar de spelregels.


LEAD

Nieuw leiderschap. Op basis van vertrouwen naar het team. Waarin betrokkenheid en motivatie speerpunten zijn.

"Wat zijn de mogelijkheden qua flexibele werkwijzen?"
"Connectie met je collega’s hoeft niet alleen maar uit fysiek rondom het bureau te bestaan"
"Kiezen voor (ver)nieuw(d)e structuren en systemen"
"Productiviteit: Kiezen van je/ jullie werkplek o.b.v. de werkzaamheden"
"Kijk naar je kernwaarden, wat is belangrijk voor jou en hoe past je werk en het team daarbij"

Na afloop een naslagwerk met besproken plannen en actiepunten om mee aan de slag te gaan.

Tijdens de workshop wordt er veel gedeeld en via een interactief component kunnen we informatie verzamelen en bundelen waarmee vervolgstappen kunnen worden genomen.

Na afloop komt er een naslagwerk beschikbaar om samen met het team mee verder te gaan in het uitrollen van een nieuwe werkstructuur.

Team Up

Workshop

Insipiratie opdoen, leren van elkaar en plannen maken voor het team

Vastlegging

Na afloop een naslagwerk met besproken plannen en actiepunten om mee aan de slag te gaan.