Bekijk mijn portolio met werkervaring en projecten

Een creatieve duizendpoot die graag nieuwe dingen onderneemt. Ik ben een analyserend, nauwkeurig en van nature rustig persoon. Ik laat me niet snel gek maken maar ga wel door tot ik mijn doelen heb bereikt. Ik ben iemand die heel goed zelfstandig kan werken maar ook graag deel uit maakt van een team en samen werkt. Ik heb ervaring binnen planningen, (proces) verbeteringen, data analyses en project management. Ik zie kansen, werk nieuwe ideeën uit en heb daar in oog voor detail. Ik ben een sociaal persoon die graag voor een ander klaar staat.

Mocht er hulp nodig zijn met implementaties van systemen, bijbehorende procesaanpassingen, uitdagingen op het gebied van planning en projectmanagement, is er een behoefte aan een KPI structuur en het creëren van dashboards. Dan kom ik hier graag bij helpen.

Meer werkgeluk, verbinding, energie en vrijheid binnen je team. Maar niet ten koste van productiviteit en Efficiëntie!

Ik wil je laten zien dat dit mogelijk is. Dat door een andere manier van werken, door waarden van medewerken en organisatie centraal te laten staan in de afspraken en werkprocessen je zult zien dat teamleden niet alleen efficiënter samenwerken, productiever zijn maar ook gelukkiger zijn en met meer plezier en energie hun werk doen.

  

ENLIVEN! Of ook wel verlevendigen. Mijn missie voor de nieuwe werkomgeving. In deze omgeving moet vernieuwd leven geblazen worden. In deze tijd hechten we meer en meer waarde aan datgene wat we belangrijk vinden, naast werk.

En deze veranderde kijk op werk vraagt ook een andere aanpak hoe we werk inrichten. En daarin wil ik jou partner zijn. Samen gaan wij;

 • jouw team laten functioneren en tegelijkertijd vrijheid bieden.
 • creëren het vertrouwen en het inzicht, zonder dat dit ten koste gaat van het resultaat.
 • maken we op basis van dit nieuwe werken de organisatie duurzamer en aantrekkelijker voor de toekomst
Met ENLIVEN interim (voorheen Mind@L.E.A.N.) help ik professionals en organisaties met ondersteuning, advies en de inrichting van hun organisatie. Als interim ben in inzetbaar op het gebied van planning, projectmanagement, procesverbeteringen, data analyses en implementatie van processen.
Gasunie, Areaplanner
Gasunie, speciale opdrachten verzorgen werkzaamheden aan in bedrijf zijnde gasleidingen. Als Areaplanner verantwoordelijk voor de portfolio planning van het team Speciale opdrachten.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Als Areaplanner verantwoordelijk voor de portfolio planning van het team Speciale opdrachten.

Mijn taken hier:

 • Beheren en conflicten oplossen binnen de lange termijnplanning
 • Beoordelen van nieuwe aanvragen en 
 • Opzetten van dashboards en leveren van management informatie
Espria, Wekvoorbereiding, planning & projectmanagement
 team Domotica installeert en beheerd elektronische hulpmiddelen voor verzorgingstehuizen en instellingen. Hier was de opdracht om een planner/ werkvoorbereiders functie op te zetten
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Hier was de opdracht om een planner/ werkvoorbereiders functie op te zetten

Mijn taken hier:

 • Vormgeven werkproces van inplannen resources,
 • Plaatsen van materiaalbestellingen, opvolging hier van en
 • Beheer van de voorraad.


Supplime, logistiek coordinator/ Vendor manager
Suppplime ontzorgt E-commerce ondernemers bij fulfilment vraagstukken in Europa. Via een netwerk van fulfilment en carrier-partners biedt het een logistiek netwerk voor deze ondernemers. De opdracht was om mee te helpen aan de inrichting van de processen en systemen.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Binnen deze nieuwe organisatie meehelpen aan de inrichting van de processen en systemen.

Mijn taken hier:

 • Opvolgen dagelijkse logistieke operatie,
 • Optimaliseren van processen en systeeminrichting,
 • Verantwoordelijk voor implementatie van nieuwe partners.


Projectleider 

Als projectleider binnen het team Ontwerp & Aanleg verantwoordelijk voor vervangings- en reconstructie projecten m.b.t. de waterleidingen van Vitens. Ik ben verantwoordelijke voor:

 • de scope bepaling, wat moet er gebeuren, wanneer tegen welke kosten.
 • overdracht naar engineers, bepaalde scope overdragen gewenste tijdspad en werkwijze bespreken en vastleggen.
 • Planning, opstellen en bewaken. Spil tussen engineer en aannemer op het gebied van planning. Wekelijks voorgangsbesprekingen houden.
 • Budgetbewaking, gemaakte kosten bewaken, afhandelen van facturen. Bespreken van budget en eventuele meer/ minder werken met zowel engineer als aannemer.

Sr. Interim Professional SCM&P

Als Sr. Interim professional ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Yacht als organisatie en de unit Supply Chain Management & Procurement. Ik had hier o.a. activiteiten binnen de diverse kennis teams zoals S&OP, Warehousing en Customer Delight. Verder voerde ik gesprekken met (toekomstige) interim professionals. In deze periode heb ik ook diverse opdrachten mogen uitvoeren, binnen diverse omgevingen. Deze waren gericht op:

 • het maken van data analyses; kwaliteit van data in (ERP) systemen, performance analyses maken uit bron data. Goederstromen in kaart brengen en a.d.h.v. van data inrichting nieuw warehouse bepalen.
 • opstellen van werkprocedures om KPI’s te monitoren; vastleggen van werkomschrijvingen, presentaties en/ of trainingen geven aan gebruikers
 • opzetten van dashboards; faciliteren van projectmanagers en teamleiders zodat zij sturing kunnen geven aan hun organisatie.
 • ondersteuning bieden bij de implementatie van diverse SAP systeem onderdelen. Systemen testen, inrichten, End-user trainingen geven.

uele meer/ minder werken met zowel engineer als aannemer.

Vitens, PMO migratie SAP HANA
Vitens heeft gekozen om een nieuw systeem te implementeren voor het beheer en de uitvoering van hun projecten, SAP HANA. De opdracht is om de huidige projecten over te zetten naar het nieuwe systeem.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

implementeren voor het beheer en de uitvoering van hun projecten, SAP HANA. De opdracht is om de huidige projecten over te zetten naar het nieuwe systeem.
Naast het omzetten van de data zal er gekeken worden hoe deze binnen de nieuwe systeemstructuur uniform toegepast kunnen worden. Ook wordt een verbetertraject in kaart gebracht om de werkwijze in het systeem te vergemakkelijken.
DOC kaas, Ondersteuning SAP-EWM implementatie & Demandplanning
Uniekaas gaat over op SAP en specifiek voor het warehouse SAP-EWM. Ik ondersteun de logistiek manager met de implementatie en de overgang naar dit systeem.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Uniekaas gaat over op SAP en specifiek voor het warehouse SAP-EWM. Ik ondersteun de logistiek manager met de implementatie en de overgang naar dit systeem.

Het trainen van de logistiek manager, eindgebruikers, trainingsmateriaal maken en het inrichten van het systeem. Daarnaast op het vlak van demand planning enkele taken over genomen om waar te nemen tijdens de afwezigheid van de demandplanner.

Rheinmetall, Data analyst
Voor het material management is er de behoefte om een KPI structuur en bijbehorende dashboards te hebben voor de teamleider zodat hij het proces kan borgen en (bij)sturen van Engineering tot en met Warehousing en Assemblage.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Voor het material management is er de behoefte om een KPI structuur en bijbehorende dashboards te hebben voor de teamleider zodat hij het proces kan borgen en (bij)sturen van Engineering tot en met Warehousing en Assemblage.
Mijn verantwoordelijkheid was om deze KPI’s samen met de teamleider te definiëren en op te zetten.
Basf, Logistiek Consultant
Voor de locatie in Heerenveen zijn er uitbreidingsplannen van de productielocatie met een 3e productiefaciliteit en daarbij ook een nieuw magazijn. Met de komst van dit nieuwe magazijn de materiaalstromen in kaart te brengen en kijken waar het efficiënter kan.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Voor de locatie in Heerenveen zijn er uitbreidingsplannen van de productielocatie met een 3e productiefaciliteit en daarbij ook een nieuw magazijn. Met de komst van dit nieuwe magazijn de materiaalstromen in kaart te brengen en kijken waar het efficiënter kan.

Met name het besparen in transportbewegingen en de tijd tot productie weten te verkorten zijn voorname doelstellingen.

Aan het eind van deze opdracht zal er een adviesrapport, een plan liggen waarmee de projectgroep de verdere uitvoering in kan gaan.

Isala, Adviseur Assortimentsdesk
Bij de Isala loopt een project m.b.t. de overgang van SAP MM naar SAP Ariba. M.b.t. dit project zijn er achterstanden ontstaan bij de Assortimentsdesk welke verantwoordelijk is voor de master data.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Bij de Isala loopt een project m.b.t. de overgang van SAP MM naar SAP Ariba. Vanwege dit project zijn er achterstanden ontstaan bij de afdeling, Assortimentsdesk welke verantwoordelijk is voor de master data.

In deze opdracht ligt de focus op:

De achterstand in het master data beheer. Om een overgang succesvol te laten zijn zal de master data in het huidige SAP MM up-to-date moeten zijn. – Binnen de assortimentsdesk ontbreekt er een borging van het proces en de kwaliteit. Middels een KPI structuur en aan de hand van dashboards zal er gestuurd moeten worden op het werkproces en de kwaliteit van de data in het systeem.

FrieslandCampina, Logistiek Engineer
Binnen FrieslandCampina is een grootschalig ERP implementatie project lopende, SUMMIT. De locatie in Bedum gaat in mei dit jaar over op het nieuwe systeem.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Binnen FrieslandCampina is een grootschalig ERP implementatie project lopende, SUMMIT. De locatie in Bedum gaat in mei dit jaar over op het nieuwe systeem.

Kerntaken in deze functie waren:

– Het uitvoeren van testen en het voorbereiden van trainingen in het vernieuwde SAP systeem voor de eindgebruikers.

– Binnen de afdeling Warehousing & Transport is het van belang om voor de overgang aandacht te besteden aan de aanwezige data in het huidige systeem.

Logistiek Manager

In de functie van logistiek manager gaf ik direct leiding aan 5 logistiek medewerkers en indirect aan +/- 40 magazijnmedewerkers. De logistiek medewerkers zijn verantwoordelijk voor de inkoop, voorraadbeheer, WMS aansturing, en de operationele aansturing orderpickers. Kerntaken in deze functie voor mij waren:

 • Het “fine-tunen” van het in juni 2017 geïmplementeerde WMS systeem,
 • Processen optimaliseren van de bovengenoemde werkgebieden,
 • Het verder optimaliseren van de dienst fulfilment welke gestart was in november 2016,
 • Als MT- lid betrokken bij bepalen strategie en nieuwbouw projecten.

Interim Professional L&P

Als Interim professional ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Yacht, unit Logistics & Procurement. Ik had hier activiteiten binnen het kennis team S&OP, schreef ik blogs of hielp ik op een andere wijze het team L&P. In deze periode heb ik ook diverse opdrachten mogen uitvoeren.

Deze waren gericht op:

 • Het uitvoeren, bijhouden en opzetten van planningen;
 • Opstellen en verbeteren van processen; werkinstructies schrijven, vastleggen. Documentbeheer verbeteren en vastleggen. Eindgebruikers begeleiden.
 • Opzetten van dashboards; KPI’s introduceren en overzichten creëren waarop gestuurd kon worden.
 • Projectmanagement (planning & coördinatie). Planningen bewaken, knelpunten signaleren en bespreken met projectmanagers. Komen met alternatieven/ oplossingen. Risico’s vastleggen, bespreken en beheersen.
Sweco, Capaciteitsmanager team Treinbeveiliging
Als capaciteitsmanager verantwoordelijk voor de aansturing van de 2 procesleiders en  het plansysteem zo in te richten dat deze voorziet in de mogelijkheid om zowel projecten als resources te borgen.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Als capaciteitsmanager verantwoordelijk voor de aansturing van de 2 procesleiders en  het plansysteem zo in te richten dat deze voorziet in de mogelijkheid om zowel projecten als resources te borgen.

Dit moet gaan zorgen voor rust en een breder inzicht om op langere termijn te kunnen gaan plannen.

Smilde Foods, Teamleider productie
In de functie van teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afvul en verpak lijnen en continue procesverbeteringen middels toepassen van o.a. 5S.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

In de functie van teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afvul en verpak lijnen en continue procesverbeteringen middels toepassen van o.a. 5S.

Siemens, Resource/ Project planner

Als resource & project planner verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte resource toewijzing in het Engineeringstraject.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Als resource & project planner verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte resource toewijzing in het Engineeringstraject.
Skal, Logistiek engineer/ resource planner
De opdracht was om deze funtie op te zetten en in te vullen. De planner wordt verantwoordelijk voor de borging van het beoogde aantal inspecties, dat de inspecteurs op efficiënte wijze worden ingepland en dat deze optimaal worden ingezet om kwalitatief goede inspecties uit te voeren.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

De opdracht was om deze funtie op te zetten en in te vullen. De planner wordt verantwoordelijk voor de borging van het beoogde aantal inspecties, dat de inspecteurs op efficiënte wijze worden ingepland en dat deze optimaal worden ingezet om kwalitatief goede inspecties uit te voeren.
Sweco, Discipline & Project Coördinator OV SAAL
Als discipline coördinator Treinbeveiliging voor het project OV SAAL verantwoordelijke voor de planning, bewaking van het te besteden budget en het te leveren product.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Als discipline coördinator Treinbeveiliging voor het project OV SAAL verantwoordelijke voor de planning, bewaking van het te besteden budget en het te leveren product.

Daarnaast vanuit het project OV SAAL fungeren als projectcoördinator voor meerdere technische disciplines.

Grontmij, Consultant opzetten portfolio’s & RVT Engineer/ Quality Engineer/ Planner

Medewerkers van het team treinbeveiliging dienen per 1 januari 2013 persoonlijk gecertificeerd te worden op hun vakbekwaamheid. 


Binnen de Rail verkeerstechnische ontwerpen lag een hoge piek aan werkzaamheden. Doel was om deze piek op te vangen.
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

 

Medewerkers van het team treinbeveiliging dienen per 1 januari 2013 persoonlijk gecertificeerd te worden op hun vakbekwaamheid. 


Binnen de Rail verkeerstechnische ontwerpen lag een hoge piek aan werkzaamheden. Doel was om deze piek op te vangen..

Planner & Customer Service

Customer Service afdeling opzetten en uitvoeren.

Daarnaast verantwoordelijk voor de inkoop van “custom made orders” en
werkzaam als transportplanner.

Jr. Engineer Treinbeveiliging

Als ontwerper ben je onderdeel van diverse projecten voor de realisatie van een beveiligingssysteem. Als kwaliteitscoördinator verantwoordelijk voor het updaten en borgen van het kwaliteitssysteem, werkinstructies schrijven.

Operationele werkervaring

En verder nog operationele werkervaring als planner, orderpicker, bezorger.

Van gedachten wisselen?

Nieuwsgierig naar wat ik voor jou kan betekenen? Neem contact met me op.

Your information is safe with us